Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

1. Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals vermeld in de meest recente nieuwsbrief en op de website. Betaling kan per kwartaal, half jaar, heel jaar of per losse les.Betaling s.v.p. contant bij aanvang van of per bank vóór een nieuwe betaalperiode (kwartaal of half jaar). Bij losse lessen kun je contant per les betalen.

2. De lessen lopen doorgaans van begin september tot eind juni. Inschrijving is tot wederopzegging per mail, sms, brief of mondeling in de les; je krijgt hiervan een bevestiging. Opzeggen s.v.p. vóór aanvang van een nieuw kwartaal!Het is mogelijk de gemiste les in te halen tijdens de andere wekelijkse les of extra inhaalles. Je kunt ook i.p.v. jezelf iemand anders, vriendin, vriend, zus etc.. naar de les laten gaan. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Behalve bij ernstige, langdurige ziekte of ziekenhuisopname of eventueel in een andere uitzonderlijke situatie.

3. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Luister naar je lichaam, respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk. Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Ook bij (het vermoeden van) zwangerschap. De docent kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel tijdens of na een les.

4. Corona maatregelen: Voel je je niet lekker, blijf dan thuis en kom als je weer beter bent. Hoest of nies in je elleboog. Houdt 1,5 meter afstand. Zo kunnen we toch fijn samen yoga, Pilates of Dans doen!

Sprankel aan zee Yoga&Dans  Vrouwenpolder

T: 06 44542073  E: saskia@sprankelaanzee.nl

IBAN NL18 INGB 0668602848 Tnv SEAG Oudenhoven

KvK: 54909163  BTW-id: NL001673410B88